Υπηρεσίες

Η Λάμπρος Μεταφορική ειδικεύεται στην πάσης φύσεως μεταφοράς ξηρού φορτίου στον άξονα Ρόδος-Αθήνα, ενώ μέσω από ένα δίκτυο αξιόπιστο συνεργατών αναλαμβάνει διαπρακτορεύσεις για την παράδοση του φορτίου σας σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, αλλά και το εξωτερικό, καλύπτοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησης της Ρόδου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τύπους φορτίου και κλάδους επιχειρήσεων στους οποίους απευθυνόμαστε:

  • Κάθε τύπου ξηρό φορτίο
  • Είδη υγιεινής
  • Οικοδομικά υλικά
  • Μηχανήματα, οχήματα, κατασκευαστικά υλικά
  • Έπιπλα
  • Υλικά τροφοδοσίας (εκτός ψύξης)
  • Ανταλλακτικά μηχανημάτων, οχημάτων, ελαστικά
  • Ξενοδοχεία, εστιατόρια
  • Εμπορικές επιχειρήσεις
Δεν αναλαμβάνουμε μεταφορές oversize cargo και μεταφορές μη-ξηρού φορτίου.