Η εταιρεία

Με εμπειρία που φτάνει τα 40 χρόνια, η Λάμπρος Μεταφορική ΙΚΕ αποτελεί τον αξιόπιστο μεταφορέα σας.

Με έμπειρο προσωπικό, μεγάλο στόλο οχημάτων και επαγγελματισμό, αναλαμβάνουμε τη μεταφορά και διανομή κάθε τύπου ξηρού φορτίου στο δρομολόγιο Αθήνα-Ρόδο, και με ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών, αναλαμβάνουμε διαπρακτορεύσεις, ώστε τα εμπορεύματά σας να φτάνουν από παντού στη Ρόδο!

Στόχος της Λάμπρος Μεταφορική ΙΚΕ είναι να προωθήσει την ανάπτυξη του μεταφορικού κλάδου στη Ρόδο και να συντελέσει στην παροχή αξιόπιστων μεταφορών για τον εμπορικό κόσμο, αλλά και τον ιδιώτη.

Χατζηαναστασίου Ι.Μ.Ε. Ι.Κ.Ε. / Μεταφορική Εταιρεία
Α.Φ.Μ. 800824200 / Δ.Ο.Υ. Ρόδου 7542 / Αρ. ΓΕΜΗ 142189620000
Ταρσού 5 – 85100, Ρόδος
Τηλ: 22410 24101 – ΚΙΝ 6944 386 927
E-mail: sales@lambrostransportcompany.com